גודל פונט

קול קורא מס' 4 להגשת הצעות מחקר

מכון אלטמן למחקר שמח בזאת להודיע על קול קורא מס' 4 להגשת הצעות מחקר הבוחנות יעילות תוספי פרוביוטיקה באוכלוסיות ייעודיות.

יינתן דגש  על מחקרים בתחומים הבאים :

 1. תחום האונקולוגיה בנושאים הקשורים לשיפור תופעות לוואי במהלך הטיפול, סבילות לטיפול, שיפור תסמינים גסטרואינטסטינלים, השפעה על מרקרים חיסוניים ועוד
 2. אוכלוסייה מבוגרת (גיל 60 +) בנושאים הקשורים לבריאות מערכת העיכול, שיפור ספיגת נוטריינטים, מניעת זיהומים ועוד

רשאים להגיש הצעות:

חוקרים ממוסדות מחקר אקדמיים מוכרים, מוסדות מחקר ממשלתיים ושירותי בריאות, בתי חולים,  בעלי תואר PhD  או MDרופאים וחוקרים העובדים במרפאות מוכרות.

קריטריונים עיקריים בהערכת העבודה:

ההצעות תיבדקנה ע"י ועדת היגוי אקדמית אשר הוקמה לצורך זה, ותפוקחנה על ידה על פי הקריטריונים:

 • מקוריות וחדשנות
 • חשיבות המחקר והשלכותיו
 • התאמת שיטות המחקר לבדיקת ההשערות
 • התאמת החוקרים, והיתכנות גיוס וביצוע המחקר

 תוספי התזונה יסופקו ע"י אלטמן ללא עלות.

הצעות זוכות ימומנו בסכום של עד 50,000  ₪ , המימון ינתן לתקופה של 6-8 חודשים.

 מימון החוקרים:

הקרן לא תאפשר תשלום לחוקרים הראשיים במחקר

 לקבלת טפסים לשלב א' (הגשת תקציר)  – לחצו כאן
ניתן לפנות גם ל 
altmanresearch@altman.co.il 

 

 הנחיות להגשת הצעה – שלב א':

ההצעה תוגש בעברית או באנגלית בכתב בגודל מינימלי של 12. את ההצעות יש לשלוח בקובץ word  או pdf באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת המייל הבאה: altmanresearch@altman.co.il  עד לתאריך 20.05.2018.

 ההצעה  תכלול את הסעיפים הבאים:

 • נושא המחקר בעברית ובאנגלית
 • שמות החוקרים, דרגתם והשתייכותם האקדמית, רשות המחקר.
 • זמן מתוכנן למחקר
 • הערכת תקציב
 • תקציר באורך 300 מילים שיכלול:
  • א. רקע מדעי קצר
  • ב. מטרות המחקר
  • ג. השערות המחקר
  • ד. רציונל, מקוריות וחדשנות
  • ה. פירוט לגבי שיטות המחקר והאוכלוסייה הנחקרת או משתתפת, גיוס המשתתפים וכד'
 • חשיבות המחקר לתחום הבריאות (עד 150 מילים בנוסף לתקציר)

הצעות מחקר שיעברו לשלב ב' יצטרכו להגיש את ההצעה המלאה בתוך חודשיים מיום אישור ההצעה. הצעות מחקר שלא יוגשו בהתאם לקריטריונים המצוינים לא יועברו לבדיקה על ידי הסוקרים.

בברכה

ועדת ההיגוי