גודל פונט

מדיניות אחריות

אחריות למוצרים

  • אחריותה של אלטמן למוצרים תהיה על פי דין והוראות תקנון זה. במקרה של מוצרים שאינם מיוצרים ו/או מיובאים על ידי אלטמן, תהיה האחריות לטיבם ואיכותם של היצרן ו/או היבואן.
  • אלטמן אינה אחראית לכל נזק ו/או פגם שייגרם למוצר לאחר אספקתו למזמין (לרבות עקב אחסנה לא ראויה, שימוש שגוי, טיפול רשלני, שבר, אבדן, גניבה וכיו”ב). על המזמין לאחסן את המוצרים ולטפל בהם באופן זהיר וסביר, בהתאם להוראות האחסנה.
  • אין לפתוח או לעשות שימוש כלשהו במוצר שהגיע ללקוח כשאריזתו פתוחה או פגומה. במקרים כאלה יש ליצור קשר מיידי עם אלטמן כמפורט בתקנון זה.
  • במקרה של אספקת מוצר שאינו תואם באופן מהותי את ההזמנה או מוצר פגום, תוגבל אחריותה של אלטמן להחלפת המוצר על חשבונה או זיכוי המזמין, בהתאם לשיקול דעתה והוראות תקנון זה, והמזמין לא יהא זכאי לסעד או תשלום נוסף כלשהו בקשר עם האמור (למעט אחריותה לנזקי גוף עפ”י דין).

מבלי לגרוע מאמור לעיל – בשום מקרה לא תהא אלטמן אחראית לנזק עקיף שנגרם או ייגרם בשל כל סיבה שהיא.